De rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven opplever stadig oftere at kundene deres benytter såkalte miksetjenester for kryptovaluta. Enheten for finansiell etterretning (EFE) og Økokrims faggruppe for kryptovaluta og nye betalingsformer har laget et kort notat som supplerer indikatorlisten for vekslere og oppbevaringstjenester for virtuell valuta (ta kontakt med EFE om dere ønsker tilgang til denne indikatorlisten). Notatet tar for seg hva en miksetjeneste er for noe og gir råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.

Last ned notatet her