Saken gjaldt en hobbyinvestor som tjente ca kr 40.000 på handler han gjorde mens han satt med innsideinformasjon. Han ble i Agder lagmannsrett dømt til en straff av ubetinget fengsel i 21 dager og anket straffutmålingen til lagmannsretten. Høyesterett forkastet domfeltes anke og straffen blir dermed opprettholdt.

Kontaktperson i Økokrim : Førstestatsadvokat Hedvig Moe, tlf 23 29 10 00