Rapporten er en situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminaliteten i Norge og er utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet, og holder til ved ØKOKRIM.

NTAES er etablert som et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Formålet er å styrke samarbeidet om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og legge til rette for at politiet og kontrolletatene bedre kan utnytte etatenes samlede analyse- og etterretningsinformasjon.

Situasjonsbeskrivelsen viser stor variasjon i metodene for å begå arbeidslivskriminalitet.

Les om hvordan de kriminelle jobber i det norske arbeidsmarkedet og last ned rapporten fra NTAES her (lenke)

ØKOKRIM skriver i den siste trusselvurderingen for 2015-2016 blant annet at en "stor del av arbeidsmarkedskriminaliteten finner sted fordi norske privatpersoner, næringslivsaktører og det offentlige (gjennom anskaffelser) er langt mer opptatt av pris enn av seriøsitet. Også store og veletablerte virksomheter bidrar til denne kriminaliteten".

Les mer last ned trusselvurderingen her (PDF, lenke)

Regjeringen la i februar i år frem sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017-) kan du laste ned her (lenke)