Lagmannsrettens kjennelse innebærer at Follo tingrett på ny må behandle spørsmålet om blant annet beslaget i domenet popcorn-time.no skal opprettholdes. Straffesaken er fortsatt under etterforskning.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf 415 55 909

Les mer om saken: http://www.okokrim.no/beslag-i-domenet-popcorn-timeno (lenke)