Tidligere i år tok ØKOKRIM ut tiltale mot to skatterådgivere for Transocean-konsernets norske virksomhet, samt mot to selskaper som har hovedkontor i Houston i Texas, men er registrert i Cayman Islands. Tiltalen gjelder medvirkning til grovt skattesvik, og for selskapene også medvirkning til brudd på regnskapsloven.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Morten Eriksen, 916 46 003.