Miljøkrim er et fagblad som blir utgitt av Økokrim. Fagbladet blir gitt ut to ganger i året og inneholder interessante artikler om relevante temaer innenfor miljøkriminalitet. 

Ulovlig hogst og skogbruksloven

Denne utgaven av Miljøkrim inneholder interessante artikler om blant annet ulovlig hogst. Her kan du lese om hvordan skogbruksloven regulerer skogsdriften i Norge. I en artikkel kommer det frem at en artikkelforfatter mener at lovverket er utdatert og trenger en fornyelse. 

Økokrim har nylig lansert en rapport om ulovlig hogst i Norge. I rapporten påpeker vi at kommunene er førsteinstans i den offentlige skogbruksforvaltningen og har ansvaret for å føre tilsyn med at skogbruksloven blir overholdt. 

Fremmede arter og økosystemene

Videre kan man lese om den nyeste rapporten fra Naturpanelet om fremmede arter og hvordan disse negativt påvirker økosystemene. Kystverkets prøvetakingskoffert og det eksotiske kattedyret servalen på Vestlandet blir også omtalt. 

Kunst som utbytte

Bladet har også artikkel om kunstverdier og hvordan politiet i straffesaker kan inndra disse som utbytte av straffbare handlinger.

Som langlesing i julen kan Miljøkrim tilby intervju med biologen Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima. Han forteller blant annet om status for norsk natur og hvordan hans forening jobber løsningsorientert opp mot politikere, kommuner og næringsliv for å bøte på naturkrisen som pågår.

Last ned Miljøkrim 2/2023 i PDF her