I denne utgaven kan du blant annet lese intervju med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om prioriteringen av alvorlig miljøkriminalitet, viktig høyesterettsdom med avklaringer om straffutmålingen ved brudd på arbeidsmiljøloven, ØKOKRIMs bot til skipsskraphandler for forsøk på ulovlig avfallsutførsel av skipet Tide Carrier og en rekke andre store og små straffesaker fra hele landet.
 
Last ned bladet her eller ta kontakt med redaksjonen for å få et fysisk eksemplar tilsendt.