Økokrim har vært kjent med saken fra en tidlig fase, og har hatt fortløpende kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. 
 
Økokrim kommer også til å involvere ressurser fra Sør-Vest politidistrikt i etterforskningen. 
 
Ut over dette har ikke Økokrim ytterligere kommentarer til saken på nåværende tidspunkt. 
 
Kontakt:
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no  
23 29 10 30 (08.00-15.00)