Økokrim har besluttet å starte etterforskning for å se nærmere på om det kan ha funnet sted straffbare forhold i forbindelse med Ola Borten Moes kjøp av aksjer i Kongsberg-gruppen i 2023.

 

Tillit er en forutsetning for vårt økonomiske og demokratiske system

Tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer innenfor et gjennomsiktig og velfungerende verdipapirmarked, er en forutsetning for vårt økonomiske system. Det er viktig at mistanken som har kommet til uttrykk mot Ola Borten Moe blir fullgodt undersøkt.

Særlig viktig er det fordi Ola Borten Moe var medlem av regjeringen da han kjøpte aksjene, og mistanken gjelder at han kan ha misbrukt opplysninger han har fått som politiker og regjeringsmedlem. Saken handler derfor også om tilliten til vårt politiske og demokratiske system. Det er vanskelig å få tak i nødvendig informasjon uten en grundig etterforskning.

 

Økokrim starter etterforskningen umiddelbart

Etterforskingen igangsettes umiddelbart. Det er for tidlig å anslå hvor lang tid Økokrim vil bruke på etterforskingen. Den vil uansett pågå ut over høsten.

 

– Ola Borten Moe har gitt uttrykk for at han vil bidra etter beste evne til å opplyse saken. Det er viktig og positivt, sier Økokrim sjef Pål Lønseth.

 

 

Kontakt:

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no

23 29 10 30 (08.00-15.00)