Fra slutten av august i år, kom det frem at Solbergs ektemann handlet aksjer gjennom perioden hun var statsminister. Den 15. september avholdt Erna Solberg pressekonferanse om saken. På bakgrunn av dette har Økokrim undersøkt om det er grunn til å åpne etterforskning mot Solberg eller Finnes.

Økokrim har gjennomgått aksjehandler

Økokrim har vurdert Finnes' verdipapirtransaksjoner i perioden Solberg var statsminister, fra 2013 til 2021. Konkret har Økokrim sett på om det er holdepunkter for at innsideinformasjon kan ha tilflytt Finnes, enten fra Solberg eller andre kilder, og om det er holdepunkter for at han har utnyttet slik informasjon i sine investeringer.

Beslutningen er nå klar, og Økokrim har konkludert med at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

– Økokrims anliggende har vært å vurdere om det er holdepunkter for at det har forekommet overtredelser av verdipapirhandelloven. Det har vi ikke funnet indikasjoner på, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

Ser etter indikasjoner på straffbare forhold

Økokrims vurdering baserer seg på faktiske aksjehandler. Handlene er grundig vurdert opp mot de faktiske opplysningene som foreligger, for eksempel kursstigning, og grunnlag for kursstigning.

– Økokrim er et politiorgan og har i denne saken kun vurdert om det kan ha skjedd straffbare forhold, sier Lønseth.

 

Til pressen:
Det gis innsyn i selve beslutningen for pressen. Send i så fall en epost til kommunikasjon.okokrim@politiet.no

 

Kontakt:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)