Desken i ØKOKRIM anbefaler at folk ikke benytter seg av firmaets tjenester. På hjemmesiden til «Konkurs net» er det blant annet oppført en rekke «eksperter» som skal hjelpe deg i en krisesituasjon. Disse «ekspertene» er kun fiktive navn.