- Påtalemyndigheten er uenig i rettens vurdering av bevisene i saken og i hvordan domstolen har vurdert de rettslige spørsmålene saken reiser. ØKOKRIM anker dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

ØKOKRIM startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA. I dommen fra Oslo tingrett 10. januar i år ble den tiltalte frifunnet for innsidehandel.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne Bender, telefon +47 90 20 43 00 og kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, telefon +47 99 60 35 16 og e-post mads.kleppe@politiet.no