I juni 2019 ble en mann anmeldt av Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) for mistanke om at han skal ha betalt penger til overgripere i Filippinene. Mot betaling skal personer i Filippinene ha utført seksuelle overgrep mot barn som ble filmet og direktesendt til kjøperen i Norge. Mannen ble pågrepet i juli 2019 og siktet for blant annet kjøp av seksuelle overgrep mot barn via Internett. Saken er fortsatt under etterforskning i aktuelt politidistrikt.

Saken var innledningsvis basert på finansiell informasjon mottatt av EFE i henhold til hvitvaskingsloven. Alle banker og finansinstitusjoner er pliktig til å rapportere om mistenkelige transaksjoner til EFE. De fleste rapportene dreier seg om hvitvasking og mistanke om terrorfinansiering, men noen rapporter er basert på mistanker rundt formålet med transaksjonen, herunder betaling for seksuelle overgrep.

EFE jobber tett med Kripos og politidistriktene. Gjennom sitt arbeid bidrar EFE til å avdekke alvorlig kriminalitet i saker hvor det finnes finansielle spor.