- Østerrikske myndigheter mistenker nordmannen for økonomisk kriminalitet, og spørsmål om etterforskingen må rettes til østerrikske myndigheter, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i ØKOKRIM.

For ytterligere informasjon om etterforskingen, kontakt:

Republik Østerreich zentrale staatsanwaltschaft zur verfolgung von wirtschaftsstrafsachen und korruption, pressetelefon: 0043 676 8989 23115

Kontaktperson i ØKOKRIM: kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, telefon 99 60 35 16, mads.kleppe@politiet.no

ØKOKRIM assisting Austrian authorities

The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM) confirms that we are assisting Austrian authorities in their investigation of a Norwegian national.

- Austrian authorities suspect the Norwegian national of having committed an economic crime. Any questions relating to the investigation must be directed to Austrian authorities, says Senior Public Prosecutor Anna Haugmoen Mo.

For further information regarding the investigation, please contact:

Republik Østerreich zentrale staatsanwaltschaft zur verfolgung von wirtschaftsstrafsachen und korruption, press office: 0043 676 8989 23115

For further information, please contact: Communications advisor Mads Kvernen Kleppe, phone (+ 47) 99 60 35 16, mads.kleppe@politiet.no