ØKOKRIM kan bekrefte at vi har startet etterforsking i en korrupsjonssak, og at en tidligere ansatt i Unil AS er siktet.

- Den siktede har meldt seg for ØKOKRIM og gitt opplysninger om at han har mottatt bestikkelser fra en eller flere leverandører i utlandet i forbindelse med sin stilling i selskapet. Forholdet skal ha pågått over flere år, og den siktede skal ha mottatt betydelige beløp, sier konstituert statsadvokat Esben Kyhring i ØKOKRIM.

Fordi etterforskingen er i en tidlig fase vil ØKOKRIM ikke opplyse nærmere om hvilke leverandører som er involvert , eller hvor store beløp det kan dreie seg om. Ut fra opplysningene som nå foreligger er det ikke andre mistenkte i saken.

- Siktede har vært villig til å forklare seg, og samarbeider med ØKOKRIM om opplysning av saken, sier Kyhring.

Kontaktperson for kommentarer hos ØKOKRIM: Konstituert statsadvokat Esben Kyhring, telefon 48 12 66 01

Kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe i ØKOKRIM, telefon 99 60 35 16

Forsvareren til siktede er advokat Erling Olav Lyngtveit i advokatfirmaet Hjort, telefon 91 17 91 70