I oktober 2008 mottok Økokrim sluttrapporter samt et omfattende dokumentmateriale fra granskerne som var oppnevnt av Norsk Hydro ASA og StatoilHydro ASA for å granske Norsk Hydros engasjementer knyttet til petroleumsvirksomheten i Libya og enkelte andre land.

Økokrim har vurdert om det er grunn til å etterforske om det har skjedd straffbare korrupsjonsforbrytelser, og konkludert med at det ikke er grunn til å iverksette slik etterforsking. Bakgrunnen er dels at avtaler eller ytelser som eventuelt utgjorde straffbare handlinger, uansett vil være strafferettslig foreldet, og dels at det for andre avtaler eller ytelser som er omhandlet i granskningsrapportene, ikke er rimelig grunn til å gå videre med en strafferettslig etterforsking.

Pressen inviteres til en pressebrief i dag kl. 1230 i Økokrims lokaler, C.J. Hambros pl. 2, inngang C (i atriet).