En person har politianmeldt tidligere statsråd Audun Lysbakken for utroskap mv. i forbindelse med disponering av statlige tilskuddsmidler til "Jenteforsvaret". Anmeldelsen gjelder mulige straffbare forhold begått av en daværende statsråd i egenskap av statsråd. Ifølge Grunnloven § 86 dømmer riksretten i saker som Stortinget anlegger mot Statsrådets medlemmer for straffbart forhold når de har brutt deres konstitusjonelle plikter. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har åpnet kontrollsak. I denne situasjonen kan påtalemyndigheten uansett ikke se at det vil være korrekt å iverksette etterforsking mot Lysbakken, uten at en derved har vurdert om de ordinære vilkårene for å starte slik etterforsking er til stede.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.

Se ØKOKRIMs brev til anmelder her.