Økokrim etterforsker om den tidligere administrerende direktøren har begått grov økonomisk utroskap mot Norsk Industri ved å påføre dem urettmessige kostnader. 

På bakgrunn av mottatt informasjon er det rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. En viktig del av Økokrims mandat er å undersøke mistanke om uregelmessigheter begått av ledende personer innenfor norsk samfunnsliv, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Bård Thorsen.

Konstruktiv dialog
Økokrim er i gang med etterforskningen og har allerede innhentet informasjon. 

Når vi har innhentet informasjon, slik vi har gjort, blir den mistenkte å anse som siktet. Økokrim har konstruktiv dialog med både siktede og Norsk Industri, sier Thorsen.  


Kontaktperson: 
Bård Thorsen 
Førstestatsadvokat
Tlf: +47 41454172

kommunikasjon.okokrim@politiet.no