Økokrim, Mattilsynet og Tolletaten har deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over landegrensene. Den EU-koordinerte kontrollaksjonen, "Illegal trade of cats and dogs enforcement action", startet i juli i fjor og ble avsluttet i sommer. Målet for aksjonen var å avdekke ulovlig innførsel av hunder og katter.

Kjæledyrsvindel
De kriminelle som driver med hundesmugling, driver også med en form for svindel. Den vanligste svindelaktiviteten gjelder forfalskede dokumenter som brukes ved forflytning av kjæledyr, for eksempel kjæledyrpass, vaksinebevis og helsesertifikater.

– Nordmenn er glad i kjæledyr, betalingsviljen er stor og prisene ofte høye. Dette gjør at Norge er et attraktivt marked for kriminelle å smugle kjæledyr til. Økokrim oppfordrer alle som har tenkt å skaffe seg et kjæledyr om å være obs på hvor du kjøper kjæledyret ditt fra, sier Tuva Brørby, politioverbetjent og nasjonal miljøkrimkoordinator i Økokrim. 

EU anslår at den europeiske etterspørselen etter hunder årlig er på 8 millioner individer, med en estimert verdi på 1 milliard euro.

– Dersom du befinner deg i en situasjon hvor du har kjøpt et kjæledyr som er smuglet inn i landet er det viktig at du anmelder forholdet, poengterer Brørby.

Kriminelle nettverk
Resultatene fra EU-kommisjonens aksjon viser et betydelig omfang av organisert smugling av hunder og katter over landegrensene. Det ble rapportert 467 varsler til det europeiske meldesystemet iRASFF og 47 rettsaker ble gjennomført i etterkant av aksjonen. 

Det viser seg at sentrale smuglerruter pågår fra Romania, Ungarn og Polen til Tyskland, fra Serbia til Slovenia, fra Russland og Hviterussland til Polen og Latvia, og med fly fra Tyrkia til Nederland og Østerrike.

Under aksjonen ble kriminelle nettverk avslørt. I løpet av fire år har disse nettverkene stått bak ulovlig innførsel av totalt 27 000 hunder og katter fra Russland og Hviterussland til EU/EØS. 

– Smugling av kjæledyr er alvorlig og drives ofte av organiserte nettverk, hvor flere mennesker og store verdier er involvert. Kjæledyrene selges nemlig ofte via mellommenn. Etterforskning på tvers av landegrenser kan være omfattende. Økokrim er fornøyd med at denne aksjonen har resultert i flere avsløringer av kriminelle nettverk og totalt 47 rettsaker, sier Brørby.  

 

Kontakt:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)