Økokrim og Kredittilsynet har halvårlige orienteringsmøter. På et slikt møte i dag fikk Økokrim en grundig redegjørelse for Kredittilsynets behandling av saken. Denne behandlingen er ennå ikke sluttført. Økokrim konstaterer at saken allerede har fått alvorlige konsekvenser for Terra Securities. Hva Kredittilsynets øvrige undersøkelser vil lede til, gjenstår å se.

Etter en helhetlig vurdering av sakens forhold er det etter Økokrims syn hensiktsmessig at Kredittilsynet viderefører sin forvaltningsmessige behandling av saken, og Økokrim åpner derfor ingen etterforsking nå. Det vil imidlertid være løpende kontakt mellom Kredittilsynet og Økokrim.