Etterforskingen er knyttet til prosjekter i Afrika. Verken PetroNor E&P Limited eller andre selskaper er siktet. Etterforskingen er i en tidlig fase, og vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Kontaktperson hos Økokrim:
Førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf: 911 15 460