Underveis i granskingsprosessen har Økokrim hatt en rekke møter med granskerne hvor orienteringer er gitt og materiale er overlevert.
Økokrim vil nå gjennomgå det omfattende materialet for å ta stilling til om etterforsking skal iverksettes.