Gjennom etterforskningen til Økokrim, sendes det nå ut brev via Altinn til de personene, der Økokrim har funnet spor som indikerer på at de er bedratt eller forsøkt bedratt av gjerningspersonene. 

Økokrim jobber med å identifisere personer som er blitt utsatt for bedrageriene. Dersom du er utsatt for bedragerier vil Økokrim i løpet av den kommende tiden kontakte deg via Altinn. Økokrim ber om at du selv logger inn på Altinn for å lese brevet og ikke følger lenker som utgir seg for å være Altinn.

Målrettede bedragerier via Vegvesenets salgsmelding
Svindelen har gått ut på at gjerningspersonene sender SMS til personer som nylig har fått godkjent salgsmelding for kjøretøy i Statens Vegvesens selvbetjeningsløsning. Mottakeren får beskjed om at salgsmeldingen på kjøretøyet likevel ikke er godkjent, og at de må følge lenke i SMS for å godkjenne på nytt. Ved å trykke på lenken, kommer man til en nettside som fremstår som Vegvesenets side for registrering av salgsmelding, men som ikke tilhører Vegvesenet. Dette er en falsk nettside.

Formålet med svindelen er å stjele BanklD-informasjon. Denne informasjonen bruker gjerningspersonene deretter til å få tilgang til fornærmedes bankkonti. Videre overfører gjerningspersonene penger fra disse bankkontiene til andre bankkontoer og kryptotjenester, som de disponerer.

Mer enn 10 000 falske SMS-er
Gjerningspersonene har sendt ut mer enn 10 000 målrettede SMS-er som fremstår som at de er sendt fra Statens Vegvesen, og politiet har under etterforskningen gjennomgått et stort antall anmeldelser. 


Økokrim ser at det er mange som ikke har anmeldt, eksempelvis i saker der fornærmede ikke har anmeldt på grunn av at banken har dekket tapet.


– Økokrim oppfordrer alle som har vært utsatt for bedragerier, om å anmelde saken til politiet. Hver enkelt sak kan bidra med viktig informasjon, og et best mulig grunnlag for videre etterforskning, sier statsadvokat Anne Glede Allum.