Økokrim mener at mennene som er tiltalt står bak en storskala svindelsak, hvor 423 nordmenn er blitt bedratt. Ved hjelp av utspekulerte metoder forsøkte gjerningspersonene å tappe uvitende ofre for mer enn 10 millioner kroner.

Slik ble bakmennene tatt
Etter en anmeldelse fra Statens Vegvesen startet Økokrim etterforskning i januar 2023. Saken gjaldt et stort antall bedragerier begått mot 423 nordmenn. Svindlerne utga seg for blant annet å være fra Statens Vegvesen og formålet var å lure nordmenn til å oppgi innloggingsdetaljene til BankID. 

Høsten 2023 gikk rumenske myndigheter til aksjon i Romania på oppdrag fra Økokrim. 40 rumenske politifolk deltok i den koordinerte aksjonen. Mannskap fra Økokrim var også på plass og to rumenske menn ble pågrepet og begjært utlevert til Norge, for videre straffeforfølging.  

–  Saken er et godt eksempel på at det er mulig å ta bakmenn i store svindelsaker. Politiet klarer å finne de som står bak, men det krever tid og ressurser. Økokrim er fornøyd med at vi i denne saken har klart å pågripe de vi mener har gjennomført svindelen, sier statsadvokat Anne Glede Allum i Økokrim.

Flere millioner kroner tapt 
Ved å utgi seg for å være Statens Vegvesen ble 423 nordmenn lurt til å oppgi sine innloggingsdetaljer til BankID. Slik fikk de to rumenske mennene tilgang til skattemeldinger, nettbanker og annen sensitiv informasjon. I mer enn et og et halvt år forsøkte de å overføre minst 10 millioner til sine egne kontoer i utlandet. Mye ble heldigvis stoppet av bankene, men store beløp ble blant annet brukt på kryptovaluta, reiser, sykler, elektronisk utstyr og mye annet.

Styrker innsatsen mot digitale bedragerier
Svindelangrep begynner å bli såpass sofistikerte at det er blitt vanskelig å skille falske og ekte henvendelser fra hverandre. Digitale bedragerier på tvers av landegrensene, er vanskelig og ressurskrevende å etterforske. Saken viser at det er mulig å finne gjerningspersonene, selv om de ikke oppholder seg i Norge.

–  Gjerningspersonene skal vite at de ikke er trygge, uansett hvor de befinner seg, sier Allum.  

Økokrim er i gang med å opprette en egen bedragerienhet på Gjøvik for å styrke bekjempelsen mot svindel og digitale bedragerier. Ansettelsene er allerede i gang og enheten vil være fullt operativ høsten 2024. 

–  Politiet blir bedre og bedre på etterforskning av nettbedragerier og kriminalitet over landegrensene. Bedragerienheten på Gjøvik, som Økokrim er i gang med å opprette, skal styrke kriminalitetsbekjempelsen av digitale bedragerier ytterligere i tiden fremover, sier Allum.

Økokrim vil minne om viktigheten av å anmelde, dersom du blir utsatt for bedragerier.
 

Kontakt: 
Jon Andre Hvoslef-Eide
Politiadvokat 
Tlf: +47 990 04 522 
23 29 10 30 (08.00-15.00) 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no


Noen gode råd:
Stopp, tenk, sjekk.
•    Ikke del BankID, passord, eller sensitive personopplysninger. Dette gjelder uansett hvem som spør.
•    Spør etter navnet på den som kontakter deg og avslutt samtalen. Ta kontakt via virksomhetens offisielle kanaler. Svindlere utgir seg ofte for å være fra banken din eller politiet, og forfalsker telefonnumre, e-postadresser og SMS. 
•    Vær forsiktig med å klikke på lenker i SMS og e-post. Søk heller opp nettstedet i stedet for å bruke lenken.

Du finner flere gode råd på politiets hjemmeside.