Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister den 23. juni 2023 etter å ha innrømmet å ha gjort feil i håndteringen av egen habilitet etter forvaltningsloven. 
 
Økokrim tok inn saken til etterforskning 24. oktober 2023 etter å ha fått saken oversendt fra Riksadvokaten.
 
Økokrim besluttet å starte etterforskning siden det var rimelig grunn til å undersøke om habilitetsbruddene kunne anses som en grov tjenestefeil etter straffeloven. Nå er saken henlagt.
 
Retts- og påtalepraksis tilsier at terskelen for å kunne straffes for tjenestefeil i form av om rene habilitetsbrudd er høy. Vi har på grunnlag av dette og sakens omstendigheter konkludert med at Trettebergstuen ikke har begått straffbare forhold, sier påtaleansvarlig og ass. Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli. 
 
 
Kontaktperson:
Inge Svae-Grotli
ass. Økokrim-sjef 
23 29 10 30 (08.00-15.45) 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no