Aksjonen retta seg mot ulovleg handel med trua dyrearter og ulovleg tømmerhogst. Interpol leia Operation Thunderbird.

Les meir hjå Interpol (klikk på lenka)