ØKOKRIM markerte 30 år

ØKOKRIM markerte sitt 30-årsjubileum med et åpent formiddagsseminar hvor en rekke partnere og motparter delte refleksjoner om enheten og om innsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i et framtidsperspektiv.

Innledere for dagen var:
Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch - Er ØKOKRIM fortsatt viktig?
Advokat Berit Reiss-Andersen Forsvarers konstruktive kritiske bemerkninger
Advokat Jan Fougner - Foretaksintern korrupsjonsforebygging, og -gransking i fremtiden: Hva blir politiets og påtalemyndighetens rolle?
Skattedirektør Hans Christian Holthe - Skatteetatens samarbeid med ØKOKRIM og politiet framover
Miljødirektør Ellen Hambro - Vårt felles oppdrag – bekjempelse av miljøkriminalitet
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad - Nye oppgaver, ny rolle

Etter innledningen ble det paneldebatt. Temaet var bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet framover.

Panelet bestod av:
Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H)
Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap)
Professor Mads Andenæs
Journalist Gøran Skaalmo

Konferansier og debattleder var Anne Grosvold.