Denne uken har vi sett en video av turgåere som kom for nært på moskusen på Dovre. En slik situasjon kan være farlig for mennesker, men kan også av hensyn for å verne dyrene være straffbart.

Det er straffbart å unødig forstyrre og jage ville dyr 
I følge dyrevelferdsloven skal alle dyr beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, og naturmangfoldloven sier at ville dyr ikke skal utsettes for unødig jaging. 
Det kan være fristende å se ville dyr på nært hold. Det er eksempler på båter som følger etter delfiner, turgåere som har oppsøkt moskus og andre ville dyr på nært hold og droner som har jaget ørn. Alle disse eksemplene strider mot dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven og kan være straffbare. Ville dyr skal få lov til å være i fred. 

 
Observer dyrelivet på avstand 
Det er ferietid og mange skal tilbringe denne på sjøen, i skogen eller på fjellet. La deg fascinere av dyrelivet vi har i Norge, men husk at alle dyr skal vises respekt. Oppsøker du ville dyr på nært hold, følger etter eller jager, så kan dette oppleves som svært forstyrrende for dyret. 

 
– Alle dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, og ville dyr skal få lov til å leve i fred. Ta heller med deg en kikkert på ferien og observer de ville dyrene på avstand, anbefaler Tone Strømsnes Olsen, politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim. 
 
 
 
Dyrevelferdsloven § 3 fastslår at alle dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Naturmangfoldloven § 15 sier at ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

 

Overtredelser kan straffes med bot og/eller fengsel jf. naturmangfoldloven § 75 og dyrevelferdsloven § 37. 
I 2016 ble det gitt forlegg for overtredelse av naturmangfoldloven til en tysk fotograf som ved flere anledninger gikk og presset en moskusflokk. 
I 2019 ble et turistselskap og deres guide gitt forelegg for overtredelse av naturmangfoldloven for å ha kjørt en RIB-båt i høy hastighet gjennom en flokk sjøfugl. 
​I 2020 ble en turistguide gitt forelegg for overtredelse av naturmangfoldloven for å ha jaget en flokk moskus for at turistene skulle ta gode bilder.
 
Kontakt:
Tone Strømsnes Olsen 
Politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim 
+47 915 57 417
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
23 29 10 30 (08.00-15.00)