Mannen ble varetektsfengslet på begjæring fra PST 10. september. PST har opplyst at etterforskningen har svekket den opprinnelige hypotesen om at siktede har drevet med ulovlig signaletterretning i Norge. I stedet er hypotesen om at han skal ha begått alvorlig økonomisk kriminalitet gjennom bruk av signalteknologi styrket.

Økokrim har tatt over etterforskningsansvaret for denne saken fra i dag fordi det er vi som etterforsker store økonomiske straffesaker. Vi vil nå se på saken og vurdere å endre siktelsen fra ulovlig etterretningsvirksomhet til forsøk på en mengde grove bedragerier ved bruk av IMSI-catcher i Oslo og Bergen, sier påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender.

Organisert kriminalitet
Saken er stor og omfattende, og trolig dreier det seg om organisert kriminalitet med forgreninger internasjonalt.
Det er viktig for Økokrim å etterforske saken da dette ser ut til å være en bedragerimetode som hittil har vært ukjent for oss her i Norge, og der skadepotensialet for samfunnet og enkeltmennesker er svært stort, sier Bender.

Økokrim vil nå vurdere bevisene i saken så langt og trolig endre siktelsen etter overtakelsen fra PST. Vi vil i starten av neste uke gå til tingretten og be om ytterligere varetektsfengsling med en endret siktelse.

NSM avdekket forholdene
Forholdet ble opprinnelig avdekket av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), som deretter varslet PST. Økokrim vil i sin etterforskning samarbeide med eksperter fra NSM.

 

Kontaktperson:
Marianne  Bender
førstestatsadvokat
marianne.bender@politiet.no 
telefon: 902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no 
tel. 23 29 10 30