I februar 2002 inngikk Norwegian Air Shuttle AS (NAS) en avtale med Braathens ASA om kommersiell bistand til driften av ruten Stavanger - Newcastle. I denne forbindelse fikk ansatte i Braathens tilgang til NAS' bookingsystemfor å kunne booke/selge billetter på vegne av NAS på nevnte rute.

Den 1. september 2002 startet NAS virksomhet som selvstendig operatør i norsk innenriks luftfart i konkurranse med SAS/Braathens. Avtalen om at Braathens skulle levere kommersielle tjenester til NAS opphørte senest 1. desember 2002. Etter denne datoen hadde de ansatte i Braathens ingen legitim rett til å logge seg inn i NAS' bookingssystem, som inneholdt konkurransesensitive opplysninger.

Flere av Braathens' (senere SAS Braathens AS') ansatte fortsatte etter 1. desember 2002 og frem til 18. november 2005 å benytte tilgangen og innhentet opplysninger fra NAS' bookingsystem. Informasjonen omfattet bl.a. NAS’ passasjerlister, opplysninger om ulike billettyper (prisklasser) og antall passasjerer i hver prisklasse. Dette var forretnings-/bedriftshemmeligheter som tilhørte NAS.

Etter påtalemyndighetens syn ble informasjonen ulovlig innhentet og senere benyttet av SAS/Braathens i selskapets egen forretningsstrategi i konkurransen med NAS for bl.a. å kunne matche priser og kapasitet og derved få mulighet til å ta markedsandeler.

Tiltalen gjelder overtredelse av straffeloven § 294, 1. ledd nr. 3og straffeloven § 145, 2. og 3. ledd.


Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf. 932 19 628.