Flere rettssaker gikk over 30 dager. Når det gjelder domfellelser fikk vi medhold i retten i åtte av ti tilfeller, mens saksbehandlingstiden på 391 dager i snitt var noe høyere enn året før. ØKOKRIMs saker blir stadig mer komplekse og omfattende, noe som gjenspeiles i at antall nye saker har gått ytterligere ned siden 2009. Se ØKOKRIMs statistikk her.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006