Saksbehandlingstiden er gått noe ned, til 339 dager i snitt, som er innenfor målet. Restanseprosenten var på 35, som også er så godt som innenfor måltallet. Frifinnelsesprosenten er 14, og har dermed gått litt ned fra i 2010. Se ØKOKRIMs statistikk her.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006