Tendensen til stadig flere saker i høyere rettsinstanser fortsetter, og antall nye saker er redusert, noe som blant annet har sammenheng med såkalte ”gjenåpningssaker”. ØKOKRIMs statistikk finner du her.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006