-Vi er i store trekk tilfredse med produksjonen og måloppnåelsen i 2013, men er opptatt av å få saksbehandlingstiden ned i 2014, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea i en kommentar. Se statistikken her.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006