-Vi er tilfreds med å være godt innenfor på de aller fleste viktige målene for 2014, spesielt at saksbehandlingstiden har gått ned og at inndragningen har økt etter en bevisst satsing. Kriminalitet skal ikke lønne seg og inndraging av utbytte vil ha høy prioritet også fremover, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Se statistikken her.

Kontaktperson: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006