- Vi er stort sett tilfredse med måloppnåelsen i 2015. Samtidig ser vi klare forbedringsmuligheter både i samarbeidet med fagmiljøene i politidistriktene og ved håndteringen av egne straffesaker. Vi jobber videre med å forbedre oss, og for en best mulig samlet myndighetsinnsats mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

Se statistikken her