Bruk av internett har medført at bedragerier i større grad enn før gjennomføres over landegrensene. Det er ikke uvanlig at bedrageren opererer fra et land, mens fornærmede befinner seg i et annet land, og transaksjonene skjer gjennom et eller flere tredjeland. I dette tilfellet er ØKOKRIM angitt som avsender og mottakerne bes i eposten om å betale inn penger til en bank i Nigeria. Under kan du se vedlegget som følger med eposten. Navnet på mottakeren er fjernet.

Svindel-epost 2017

SLIK UNNGÅR DU Å BLI BEDRATT:

  1. Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og kredittkortinformasjon til personer og firmaer som henvender seg til deg per telefon eller e-post.
  2. Ikke gi fra deg passord og pinkoder til personer som henvender seg per telefon eller e-post.
  3. Sjekk hvorvidt informasjonen som gis er korrekt før du betaler for en vare eller tjeneste. Har du ikke bestilt varen, skal du ikke betale.
  4. Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra/til ukjente personer.
  5. Vær kritisk til løfter om stor gevinst: det som er for godt til å være sant er gjerne det.
  6. Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, særlig i ferietider.
  7. Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger. Avbryt kontakten.
  8. Ta kontakt med ØKOKRIM, politiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk.

Les mer om de ulike formene for bedragerier her (lenke)