Last year ØKOKRIM received criminal complaints against Tidal Music AS from the Norwegian copyright association Tono SA, the artist organisation Gramart, Fono and the Musicians’ Union in Norway.

- ØKOKRIM has launched an investigation into the allegations that streaming numbers for some tracks have been manipulated.  ØKOKRIM will not comment on or confirm any details about the investigation. This in the interest of the investigation and the parties involved, says senior public prosecutor Elisabeth Harbo-Lervik of ØKOKRIM.    

Manipulation of computer data is covered by the Penal Code sections 371–372, fraud and aggravated fraud.

ØKOKRIM etterforsker Tidal-saken

ØKOKRIM kan nå bekrefte at vi etterforsker fire anmeldelser mot Tidal Music AS.

ØKOKRIM mottok i fjor anmeldelser fra Tono SA, Artistorganisasjonen Gramart, Fono og Musikernes fellesorganisasjon mot Tidal Music AS.

- Det er gjennom medieomtale gjort kjent at anmeldelsene gjelder strømmetjenesten Tidal og en mistanke om at noen skal ha manipulert antall avspillinger av enkelte sanger. ØKOKRIM har iverksatt etterforsking for å få bekreftet eller avkreftet mistanken om manipulasjon, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i ØKOKRIM.

Manipulasjon av data er regulert i straffeloven § 371-372.

- ØKOKRIM vil ikke kommentere eller bekrefte detaljer i etterforskingen. Dette både av hensyn til etterforskningen og de involverte i saken, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i ØKOKRIM.