Saken gjelder mistanke om urettmessig overføring av nærmere 32 millioner kroner fra et selskap som de siktede var administrerende direktør, styreleder og styremedlem for. En av de pågrepne er i tillegg mistenkt for ytterligere ett tilfelle av grov utroskap på minst 47 millioner kroner samt manglende bokføring for et selskap han var styreleder og daglig leder for.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, tlf 415 55 909.