Formålet med pågripelsen er å avhøre de aktuelle personene.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.