Tidligere administrerende direktør har avgitt en uforbeholden tilståelse, og saken vil behandles som en tilståelsessak. Øvrige forhold er henlagt etter bevisets stilling.

Det er reist tiltale mot Kristian Jebsens Rederi AS, som skipet kull for Store Norske, for grov korrupsjon.

I sakskomplekset har også Leonard Nielsen & Sønner AS, samt personer i selskapet vært siktet. For samtlige er alle forhold henlagt etter bevisets stilling.

Påtalevedtaket omfatter ikke siktelsen mot en tidligere konsulent i Store Norske. Denne delen av saken er ikke ferdigbehandlet. For øvrig er sakskomplekset avgjort.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 54 172.