ØKOKRIM har etterforsket mistanker om grov korrupsjon knyttet til leveranser av kommunikasjonsutstyr fra Kongsberg-gruppen til offentlige instanser i Romania i perioden 2000-2008. Etterforskningen har avdekket omfattende økonomisk utroskap. Tiltalen omfatter også hvitvasking (selvvask) og grov skatteunndragelse, men det er ikke funnet grunnlag for å reise tiltale for korrupsjon. Korrupsjonssiktelsene mot Kongsberg Gruppen ASA og dets datterselskap Kongsberg Defence & Aerospace AS henlegges derfor etter bevisets stilling. Tiltalen mot den tidligere salgssjefen gjelder "tapping" av KDC/KDA for ca 180 millioner kroner eller mer, fordekt som betalinger til agenter og en underleverandør. Pengene er benyttet til å berike salgssjefen og andre utenfor selskapet. Saken mot den tidligere salgssjefen vil bli berammet for Asker og Bærum tingrett.

Kongsberg-gruppen har samarbeidet med ØKOKRIM etter at etterforskning ble iverksatt. Saken har krevd betydelig utenlandsetterforskning, og ØKOKRIM har fått god bistand blant annet fra Romania, Sveits og Isle of Man. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf . 911 15 460.