Påtalemyndigheten har anket den frifinnende dommen til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens lovanvendelse, nærmere bestemt anvendelsen av aktsomhetsnormen i straffeloven § 271 a.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Tarjei Istad, 996 24 976