Å ha midler på konto i skatteparadiser er i seg selv ikke straffbart, men å ikke oppgi dem til beskatning i Norge, kan medføre både skattemessige reaksjoner og straffansvar. Om et skattesvik bør føre til straffesak, kommer an på omstendighetene, ikke minst på hvor mye penger det er snakk om.

I straffesaker har vi en ordning om strafferabatt som kort går ut på at den som kommer fram og erkjenner sitt eget lovbrudd før/uten at politiet allerede mistenker vedkommende, skal ha en vesentlig lavere straff i forhold til den som ikke gjør det. Dette følger av straffeloven, og det er vanlig at straffen reduseres med opptil en tredel avhengig av omstendighetene. Det har kommet frem opplysninger gjennom Panama Papers avsløringene som tyder på at det kan har blitt begått skattesvik, av den grunn er det naturlig for oss å informere om ordningen nå.

ØKOKRIM har opprettet et telefonnummer  –  23 29 13 33  –  som kan brukes av de som ønsker å legge kortene på bordet og informere om eventuelle inntekter/formue i utlandet som ikke er oppgitt til norske skattemyndigheter. Informasjon vi mottar vil i tråd med vanlig praksis bli delt med Skatteetaten.