En frier på nettet

Har du registrert deg med en profil på et nettsted for å få kontakt med andre mennesker? Pass deg for de som bare er ute etter pengene dine. Hvis vedkommende begynner å be om penger til «sin syke mor» eller til andre akutte utgifter, må du ikke tro på vedkommende. Historiene som disse personene forteller, og som ofte er svært tragiske, er ikke sanne. Vedkommende har ofte også kontakt med andre personer samtidig med deg. Det vil si at du er ikke «den eneste utvalgte» som de ofte påstår, men du er utsatt for organisert bedrageri.

 

Kjøp og salg på internett

Hvis du har en bil eller annen gjenstand til salgs via nettet bør du være observant hvis du får en kjøper som tilbyr en sjekk som er pålydende mer enn det du skal ha for gjenstanden. De ønsker at du veksler inn sjekken og at du sender det overskytende beløpet til en agent for shipping av gjenstanden. Sjekken er falsk! Hvis du får vekslet inn sjekken før banken har kontrollert den, og du sender fra deg det overskytende beløpet, vil du få et problem når banken finner ut at sjekken er falsk.

Du bør også være forsiktig med betalingsmåten når du skal kjøpe ting på nettet. Ikke betal på forhånd inn til en bankkonto, og ikke betal via Western Union eller andre betalingsformidlere. Bruk en seriøs betalingskanal via nettet.

 

 Lotterier

Vi minner om at hvis du får en e-post, et brev eller en sms om at du har vunnet i ett lotteri, så er det ikke sant. Du er ikke trukket ut som en heldig vinner på grunn av e-post adressen din. Du har ikke vunnet i noe spansk lotteri eller Coca Cola lotteri. Vi kan nevne at bare fra Spania går det ut 44 000 falske brev per dag til folk som får beskjed om at de har vunnet i et lotteri.

  

  Cruise i Caribia

Får du en melding på Pc-en din eller på telefon om at du har vunnet et cruise i Caribia eller et hotellopphold i USA, så ikke bit på. Dette kan kalles aggressiv markedsføring, da mange av cruisene er reelle. Men du har ikke vunnet noe, og ferien i Caribia kan bli en dyr fornøyelse. Ikke oppgi kontonummeret til disse aggressive selgerne, da de trekker penger fra kontoen din umiddelbart.

  

  Fond og arv

Får du en e-post eller brev, eller via personlige kontakter med afrikansk opprinnelse, vite at du kan tjene masse penger ved å hjelpe til med å få et fond eller arv ut av Afrika (penger som ofte er etter en kjent konge eller statsoverhode), så ikke tro på det. Flere nordmenn har tapt millioner av kroner på slike prosjekter. Får du en e-post eller brev om at du har arvet en onkel i Afrika med samme etternavn som deg selv, så ikke tro på det heller. De er kun ute etter å lure penger av deg.

 
 
Utenlandske grupper som bestiller hotellopphold i Norge

Flere norske overnattingssteder har fått store bestillinger fra grupper som oppgir at de kommer fra England eller andre land. Disse betaler med kort eller sjekk, men avbestiller etter en stund. De ønsker da pengene tilbake. Kortene og sjekkene de bruker er enten forfalsket eller stjålet, og motivet er å få tilbakeført penger før det oppdages at de har betalt med ugyldige betalingsmidler.

  

  Katalogfirmaer

I forbindelse med sommerferien er katalogfirmaene særlig aktive. De benytter seg av at mange firmaer har sommervikarer. Det gjelder å ha fakturakontroll, og sjekke på internett om det er skrevet noe om firmaet du har fått faktura fra. Du kan også sjekke på www.varslingslisten.no. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er helt oppdatert, i og med at det stadig vekk dukker opp nye katalogfirmaer.

  

  Investeringsbedrageri

Daglig får flere personer bosatt i Norge telefoner fra «meglere» som ringer fra utlandet og vil ha dem til å investere i aksjer i utenlandske firmaer. Meglerne gir gode tilbud, og de er svært pågående. De kan ringe opp folk flere dager på rad for å få dem til å investere. Hvis du biter på kroken, er du på vei inn i et velregissert bedrageri. Mange av meglerfirmaene har navn som likner navnet til seriøse firmaer, og de har flotte sider på internett. Det er personer i Norge som har tapt mange hundre tusen kroner på denne type bedrageri. Se liste over useriøse meglerfirmaer på www.finanstilsynet.no.

 

 Pyramidespill og høyavkastningsprosjekter

Økokrim får noen henvendelser om at det foregår en del pyramidelignende virksomheter i Norge. Dette kan være spill som oppstår i Norge eller i utlandet. Vi hører at det er store sammenkomster, og at det er store pengesummer som skifter eier. Likevel er det få som henvender seg til oss i forhold til det omfanget som beskrives. Sannsynligvis forstår de fleste av de som satser penger på denne type virksomhet at de gjør noe som ikke er helt lovlig. Vi minner om at det er få som blir «millionærer» med å delta i pyramidespill og -salg, uansett hva de blir forespeilet av avkastning.

Det er også flere som tilbyr å investere i høyavkastingsprosjekter i utlandet. Noen tilbyr 500 prosent avkasting i løpet av et år. Det sier seg selv at det er ulogisk. Vi vil gjerne gjenta at: «Hvis noe høres ut til å være for godt til å være sant, så er det ikke sant».

  

  Ikke gi fra deg personopplysninger, kort- og kontoopplysninger

Vi vil også minne om at du ikke bør gi fra deg personlig informasjon til personer som ringer eller sender e-post for å gi et godt tilbud, eller påstår at du har vunnet i ett eller annet lotteri. Personlig informasjon kan benyttes i kriminelle handlinger, og hvis du oppgir kontonummer, kan penger trekkes fra kontoen din umiddelbart! Hvis du har sendt fra deg denne informasjonen bør du sperre konto og/eller kort med en gang.

 

Desken i Økokrim tar i mot tips og svarer på generelle spørsmål om bedragerier på tlf 23 29 11 00.