Det fremgår av tiltalen at ØKOKRIM mener tiltalte er bosatt i Norge, og derfor skattepliktig hit. Inntekten og formuen omfattet av tiltalen gjelder perioden 2005 til og med 2013.

Det er skadelig for mulighetene til å opprettholde det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning. Fordi det norske systemet med selvangivelse er basert på tillit, er det nødvendig å påtale alvorlige brudd på dette tillitsforholdet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Elisabeth Frankrig, tlf.: 23 29 10 15.