Tilsynelatende er Kapital i besittelse av saksdokumenter i den aktuelle saken. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at Kapital ikke har fått dokumentene (opplysningene) fra ØKOKRIM. 

Saken er fortsatt under etterforsking og ØKOKRIM ønsker derfor ikke å gi noen ytterligere kommentar i anledning saken.

(Saken er sist endret 9.november 2011)