Dommen er gjort betinget, og tingretten har lagt betydelig vekt på den uforbeholdne tilståelsen. ØKOKRIM mener det er viktig at oppdrettsnæringen opptrer lojalt overfor myndighetene i tråd med regelverket for telling og registrering av lakselus, og at allmennpreventive hensyn krever at domstolene reagerer med en streng reaksjon i slike saker. I den forbindelse ønsker ØKOKRIM å anke dommen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Aud Slettemoen, tlf. 488 87 972