Kristoffersen ble dømt til ni års fengsel av tingretten i 2004. Hans anke over dommen førte bare delvis frem og det som lagmannsretten nektet fremmet ble i tråd med datidens praksis ikke skriftlig begrunnet. Etter Høyesteretts avgjørelse i 2010 om at ankenektelser må begrunnes skriftlig, begjærte Kristoffersen sin sak gjenåpnet. I januar i år besluttet lagmannsretten at de fleste anklagepunktene skal til ny behandling i lagmannsretten. Nå er tre av anklagepunktene som ble anket avgjort.

Ankeforhandlingen for øvrige forhold som var anket av Trond Kristoffersen, og der de etterlatte har trådt inn i anken, starter ved Eidsivating lagmannsrett førstkommende mandag.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Espen Haug, tlf 488 87 966.