Aksjekjøpa deira skjedde i samband med at Eltek ASA selde dotterselskapet Nera Networks AS i januar 2011.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, tlf 984 07 165